CASE: MukavaIT

Onnisys Oy huolehtii mukavaIT Oy:n konesalipalveluista ja on ollut mukana suunnittelemassa nykyaikaista palvelutuotantoa Päikky –tietojärjestelmän osalta. Onnisys Oy on haastanut positiivisesti olemassa olevia ratkaisuja ja yhteistyössä olemme löytäneet mukavaIT Oy:lle parhaat palveluratkaisut.

mukavaIT Oy on vuonna 2012 perustettu teknologiayritys, joka tuottaa varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä- ja mobiiliratkaisuja sekä niihin liittyviä palveluja.

Päikky on nykyaikainen ja monipuolinen varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä, joka yhdistää vanhempien, hoidon ja hallinnon tarpeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Päikky toimii selainpohjaisesti ja on siten joustavasti käytettävissä erilaisilla päätelaitteilla.

Helppokäyttöinen ja mukava käyttöliittymä antaa mahdollisuuden järjestelmän sujuvaan käyttöön ilman suurta tietoteknistä osaamista. Päikky on myös tulevaisuuden kokonaisratkaisu, joka antaa edullisen vaihtoehdon nykyisille järjestelmille.

Petri Järvinen

Petri Järvinen
mukava toimitusjohtaja, mukavaIT Oy

CASE: Suominen kuitukankaat

VMware ympäristön varmistusten uusiminen

Suominen kuitukankaat on osa Suominen Oyj konsernia. Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet,esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä
ympäri maailmaa. Suomisella on toimintaa kolmella mantereella. Suomisen visio on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa.
 

Tuotannon, tulevaisuuden innovaatioiden ja kansainvälisen kasvun turvaamiseksi, Suomisella tuli tarve päivittää Suomen tehtaan IT-infrastruktuuria uudella varmistusjärjestelmällä. Vaatimuksena oli uusia järjestelmä niin, että se kestäisi useamman vuoden kovempaakin käyttöä. Onnisysin asiantuntemusta
haluttiin eri osa-alueisiin mahdollisimman kustannustehokkaan ja kestävän ympäristön rakentamiseksi. Kumppanuus Onnisysin kanssa mahdollisti palvelupaketin räätälöinnin, jolla saavutettiin haluttu lopputulos.

“Meillä on usean vuoden kokemus yhteistyöstä Onnisysin kanssa ja aiemmat projektit on saatettu päätökseen sovitulla tavalla. Onnisys oli asentanut ja konfiguroinut edellisen varmistusympäristön muutamia vuosia sitten, joten oli luontevaa jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan myös uuden järjestelmän käyttöönoton ja testauksen osalta”, Suomisen Business ICT Specialist Harri Brandt kertoo.

Varmistusjärjestelmän uusiminen toteutettiin Veeam Backup & Replication –tuotteilla levyjärjestelmineen.
 

Asiantuntijapalveluilla lisäresursseja projekteihin

Onnisysin asiantuntijapalveluilla Suomiselle räätälöitiin ratkaisu, jonka avulla VMware – ympäristön varmistukset ja palautukset onnistuvat nyt nopeasti ja helposti. IT-ympäristön päivityksen jälkeen sen kestävyydestä tai tehokkuudesta ei tarvitse enää huolehtia ja liiketoimintaan voidaan keskittyä sataprosenttisesti.
 
“Kävimme kevään aikana keskusteluja Onnisysin kanssa ja näiden perusteella tavoitteeksi muodostui käyttöönotto heinäkuun 2020 aikana. Aikataulu mahdollisti sen, että meillä on riittävästi tietoa sekä järjestelmän toimivuudesta, että varmistettua dataa ennen vuodenvaihteessa tapahtuvaa virtualisointiympäristön päivitystä”, Brandt toteaa.
 

“Omasta puolestani projekti eteni sovitulla tavalla ja uusi järjestelmä saatiin käyttöön aikataulun mukaisesti. Syksylle jäi vielä pieniä muutoksia liittyen palvelimien sijaintiin ja pitkäaikaiseen säilytykseen menevän datan  loppusijoituspaikkaan. Näiden osalta projektin viimeistely etenee suunnitellusti.”

Lue lisää Onnisysin asiantuntijapalveluista täältä.