Ajankohtaista

Vähennä tietoturvariskejä näillä käytännöillä

Data on yrityksien ja organisaatioiden polttoainetta, ja sen avulla voidaan analysoida sekä kehittää liiketoimintaa kokonaisuutena. Datasta tulee pitää siis hyvää huolta, ja tietoturvariskejä minimoida mahdollisimman tehokkaasti.

Miten rakennetaan tulevaisuuden kestävää tietoturvaa? Vähennä tietoturvariskejä näin!


× Auditoi organisaation tietoturva ja it-infrastruktuuri

Tiedättekö mitä kaikkea dataa yrityksellänne on olemassa ja missä sitä säilytetään?

Tietoturvasuunnitelman kehittäminen aloitetaan kattavalla auditoinnilla, jonka aikana selvitään mitä tietoja ja dataa organisaatiolla on, mihin tarkoitukseen sitä säilytetään ja ketkä pääsevät käsiksi tietoihin. Tärkeää on myös selvittää, miten data on suojattu ja miten suojausta valvotaan.

Tämän lisäksi, auditoinnissa selvitetään perin pohjin mitkä tietoturvamääräykset koskevat organisaatiolle oleellista dataa, ovatko käytettävät järjestelmät vaatimusten tasalla ja mitä muutoksia on mahdollisesti tehtävä.

Auditoinnin aikana tarkastellaan järjestelmien haavoittuvuuksia, mahdollisia uhkia, sekä voidaan miettiä, mitä kaikkea on tarpeellista säilöä – ja jos data on ripoteltu useisiin paikkoihin, voiko tallennuspaikkojen määrää vähentää.

× Suojaa tietokantojen lisäksi kaikki muut tärkeät toiminnot

Tietoturvaa tarvitaan tallennuspaikan lisäksi myös muissa järjestelmissä, varmuuskopioissa, sovelluksissa ja analytiikkapalvelimissa. Kaikkien dataan kytköksissä olevat ohjelmat, tiedostot ja levyt tulee myös suojata.

On siis tärkeää tietää tarkalleen mihin kaikkeen tiedot ja data on liitetty, jotta kaikki tarvittava on turvattu.

× Rakenna tietoturvan huomioivaa yrityskulttuuria

Tietoturvatiimejä ja tietoturvaan liittyviä prosesseja on kaikissa yrityksissä, useimmissa jo vuosikymmenien ajan. IT-ammattilaiset rakentavat jatkuvasti kehyksiä turvalliseen IT-infrastruktuuriin, mutta siitä huolimatta, data, tekoäly ja sovellukset kehittyvät niin nopeasti, ettei kaikkiin tilanteisiin aina välttämättä ole vakiintuneita toimintatapoja. Tämän vuoksi IT:llä tulisi olla saumatonta yhteispeliä ja viestintää kaikkien liiketoimintojen kanssa tietoturvariskien vähentämiseksi ja tietoturvallisen yrityskulttuurin rakentamiseksi.

Tässäkin tapauksessa, tulee tietoturvallisen yrityskulttuurin rakentamisen lähteä johdosta. Kun johto kannustaa sidosryhmiä toimimaan yhdessä, varmistetaan että tietoturvaa priorisoidaan yrityksen kaikissa liiketoiminnoissa, projekteissa ja työntekijöiden käyttäytyminen on mahdollisimman tietoturvallista.

Haluatko keskustella lisää tulevaisuuden kestävästä tietoturvasta?

Varaa palaveri asiantuntijamme kanssa tästä!